MALAWI

Malawisjön kallades förut för Nyassasjön, Malawisjön är den sydligaste av de stora Sydafrikanska sjöarna. Sjön har bildats av en djup klyfta i jordskorpan. Den är 603 km lång, 87 km bred, ytan är ca 29600 km och största djupet är 704 m. Ytvattenstempraturen ligger året runt på 23,5-27 grader och bottentempraturen ligger året runt på 21-25 grader och bottentemperaturen är bara några grader lägre än yttempraturen.

Ndumbi Rocks Lake Malawi Cichlids - HD

 

TANGANYIKASJÖN

Tanganyikasjön Sjön är enormt stor, 650 km lång och 40-60 km bred och med en ytareal på ca 34000 km. Som jämförelse kan nämnas att Danmark har 44000 km. Tanganyikasjön består av två stora sänkningar, den nordligaste på ca 1300 meters djup och den sydligaste på ca 1400 meter med ett maxiumdjup av 1470 meter. Sjön är minst tio miljoner gammal.

Lake Tanganyika Cichlids in the Wild (HD 1080p)


 

Eskilstuna Malawi Hobby | Eddaväggen 9D, 633 53 Eskilstuna | Mobil/Tele: 0704-19 65 72 | ©2016 Design by Melih

http://www.aquastockholm.se/